Pokyny pro platbu příspěvků

TJ SOKOL TŘEBEŠ – Fotbalový oddíl

Členské příspěvky – podzim 2022

Kategorie - chlapci, muži Částka v Kč Splatnost do Poznámka
Děti do 6 let (narozeni do 2016 včetně) 1000,- 30. 9. 2022 Nelze uplatnit slevu na sourozence
Chlapci nar. 2015 - 2012 2200,- 30. 9. 2022
Chlapci nar. 2011 - 2010 2400,- 30. 9. 2022
Chlapci nar. 2009 - 2004 2600,- 30. 9. 2022
Muži „A“, muži „B“ a stará garda 800,- 30. 9. 2022 Nelze uplatnit slevu na sourozence
Kategorie - dívky, ženy Částka v Kč Splatnost do Poznámka
Děti do 6 let (narozeni do 2016 včetně) 1000,- 30. 9. 2022 Nelze uplatnit slevu na sourozence
Dívky nar. 2015 - 2012 2100,- 30. 9. 2022
Dívky nar. 2011 – 2003 2300,- 30. 9. 2022
Ženy 800,- 30. 9. 2022 Nelze uplatnit slevu na sourozence
U dvou a více sourozenců v oddíle se platba za každého snižuje o 300 Kč
Dítě trenérů a funkcionářů 600,- Od skřítků do dorostu včetně.

Platba členských příspěvků

Způsob platby:

výhradně bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo 1080282339/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: rok narození hráče
VARIABILNÍ SYMBOL: rok narození hráčky a na konci číslo 5!!
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: příjmení a jméno hráče/ky (doporučeno uvádět i kategorii, do které je hráč/ka zařazen/a)

Vzor:

Platba jeden hráč:

Variabilní symbol – 2003
Zpráva pro příjemce – Smetana Bedřich (starší žák)

Platba jedna hráčka:

Variabilní symbol – 20035
Zpráva pro příjemce – Smetanová Karla (dorostenka)

Platba dva hráči:

Variabilní symbol – 20032010
Zpráva pro příjemce – Smetana Bedřich (starší žák), Smetana Alois (MLEL)

Platba dvě hráčky:

Variabilní symbol – 20035/20055
Zpráva pro příjemce – Smetanová Karla (dorostenka), Smetanová Alena (žákyně)

POZOR! Příjmení uvádět před jménem

Platba jedním příkazem za více než dva/ě hráče/ky není možná.

Další informace:

Simona SVOBODOVÁ, simona.sv@seznam.cz, mb: 603 415 879
Martin ZBOŘIL, zboril.martin@centrum.cz, mb: 605 537 217