Registrace nového uživatele

povinné
nepovinné
povinné
povinné
povinné
povinné
Souhlasím s pravidly:
----- PRAVIDLA -----
Tato ujednání platí pro server Trebes.cz - URL: http://www.trebes.cz/

1. Registrace je zdarma a slouží k zpřístupnění některých rozšiřujích fukncí webu (např. přidávání komentářů do diskuzí)

2. Uživatel je povinen při registraci sdělovat pravdivé údaje a zadat uživatelské jméno, jenž nebude vulgární či jakkoliv urážlivé.

3. Uživatel se zavazuje, že se v komentářích nebude:
a) vyjadřovat jakkoliv nevhodně či vulgárně.
b) nebude tzv. spamovat či tapetovat (opakované vkládání téhož příspěvku týmž uživatelem)

4. Trebes.cz si vyhrazuje možnost:
a) kdykoliv bez udání důvodu a bez náhrady smazat jakýkolivkomentář k diskuzi. (Většinou za porušení pravidla 3).
b) kdykoliv bez udání důvodu a bez náhrady smazat jakoukoliv registraci a zablokovat danou IP adresu. (Většinou za nesplnění pravidla 2 či opakované porušení Pravidla 3).

5. Trebes.cz nenese zodpovědnost za:
a) činnost svých uživatelů
b) případnou nefunkčnost či nedostupnost registrace či jakékoliv jiné funkce související s registrací.
c) případnou ztrátu či poškození dat, jež registrovaný uživatel na serveru použil.

6. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele zaškrtnutím pole: "Souhlasím s pravidly".

7. Trebes.cz je oprávněn tato pravidla měnit. Tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění.