Pokyny pro platbu příspěvků

TJ SOKOL TŘEBEŠ – Fotbalový oddíl

Členské příspěvky – jaro 2019

Kategorie Částka v Kč Poznámka
Děti do 6 let (skřítci) 1000,- Nelze uplatnit slevu na sourozence
Hráči od 6 let do 19 let 2100,- Tj. od mladší přípravky do dorostu včetně.
Hráčky od 6 let do 19 let 2000,- Tj. od mladší přípravky do dorostu včetně.
U dvou a více sourozenců v oddíle se platba za jednoho snižuje z 2100,- Kč případně z 2000,- Kč na 1800,-
Ženy 500,- Pro všechny kategorie platí, že hráčkám i hráčům, kteří jsou na jaře aktivní trenéři bude po sezóně vráceno 50% zaplacených příspěvků
Muži „A“ i Muži „B“ 500,-
Stará garda 600,-
Dítě trenérů a funkcionářů 500,- Od skřítků do dorostu včetně.

Platba členských příspěvků

Termín:

do 15. března 2019

Způsob platby:

výhradně bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo 1080282339/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: rok narození hráče
VARIABILNÍ SYMBOL: rok narození hráčky a na konci číslo 5!!
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: příjmení a jméno hráče/ky (doporučeno uvádět i kategorii, do které je hráč/ka zařazen/a)

Vzor:

Platba jeden hráč:

Variabilní symbol – 2003
Zpráva pro příjemce – Smetana Bedřich (starší žák)

Platba jedna hráčka:

Variabilní symbol – 20035
Zpráva pro příjemce – Smetanová Karla (dorostenka)

Platba dva hráči:

Variabilní symbol – 20032010
Zpráva pro příjemce – Smetana Bedřich (starší žák), Smetana Alois (MLEL)

Platba dvě hráčky:

Variabilní symbol – 20035/20055
Zpráva pro příjemce – Smetanová Karla (dorostenka), Smetanová Alena (žákyně)

POZOR! Příjmení úvádět před jménem

Platba jedním příkazem za více než dva/ě hráče/ky není možná.

Další informace:

Luděk REDERER, l.rederer@seznam.cz, mb: 602 150 746
Martin ZBOŘIL, zboril.martin@centrum.cz, mb: 605 537 217