Okénko do historie

24.3.2021

Aktuální situace nám moc radosti nepřináší. V archivech se nám podařilo najít pár opravdových perel z naší Třebešské historie.

 

Pojďme se podívat na valnou hromadu fotbalového oddílu - ještě pod starým názvem SK Sparta Hradec, která se konala před 80-ti lety, 15.února 1941 v hostinci u Michalů ve Třebši.

Zapisovatel Jaroslav Bydžovský nejprve podrobil kritice činnost činovníků a celého klubu v uplynulém roce, nestraně a upřimně o každém dle jeho zásluhy.

Pokladník Karel Červinka hlásí pokladní obrat za uplynulý rok. Klub nejvíce vydělal pořádáním zába a to celkem 3.654 korun a 05 haléřů. Naopak nejvíce se utratilo za cestovné 1.366 korun a 40 haléřů a také za údržbu inventáře 765 korun.

Výběrčí Kael Bydžovský se omlouvá, že jest přetížen funkcí spolkových a tudíž výsledek není takový, jak by si sám přál. Na příspěvcích bylo vybráno 1.344 korun. Pohledávky na příspěvcích činí 1.621 korun. 

Matrikář Oldřich Bednařík hlásí stav členstva k 1.lednu 1941 máme 95 členů včetně dorostu. Z toho počtu 7 členů čestných, 1 zakladající, 53 přispívajících a 34 činných.

Kapitán 1.mužstva Alois Pavel podává zprávu mužstva suchopárně a jen částečně. 

Vedoucí dorostu Karel Bydžovský podává podrobnou zprávu o činnosti. Dorost sehrál 22 zápasů, z toho 9 mistrovských, celkové score 77 branek dali a 65 dostali. Nejvíce branek dali Volf, Lohnický a Jirout. Službu poctivě konali Píša, Lohnický a Jirout. Závěrem přeji dorostu, aby v kamarádském duchu bojovali čestně a úspěšně.

Staří páni sehráli 9 zápasů, znichž 5x zvítězili a 4x prohráli. Zpráva kapitána Starých pánů se schvaluje.

Zábavný odbor kolega Hodek podává zprávu o výtěžku ze zábav příjem činí 3.654 korun, podniky pořádané měli dobrou úroveň.

Hockeyový odbor kolega Křepelka podává písemnou zprávu. Závodní mužstvo obsadilo v soutěži 3.místo, sehrálo 7 zápasů, 3 vyhrálo, 1 nerozhodnutý a 3 prohrálo.

 

 

Připoj se k nám
Zpět